Bijeenkomst Ondernemersplatform Buiksloterham 23/1

23 januari

U I T N O D I G I N G  O N D E R N E M E R S P L A T F O R M

Alle ondernemers in Buiksloterham zijn van harte welkom op de eerste inhoudelijke bijeenkomst van het Ondernemersplatform Buiksloterham.

Datum: maandag 23 januari 2023
Tijden: 16:00–18:00 uur
Locatie: Locatie NRD, Asterweg 14, 1031 HN Amsterdam
Aanmelden: uiterlijk 16 januari via Aanmeldformulier Bijeenkomst ondernemersplatform Buiksloterham

De Vereniging van Bedrijven in Amsterdam-Noord (VEBAN) en Stadsdeel Amsterdam-Noord hebben het initiatief genomen om dit Ondernemersplatform op te richten voor elk bedrijventerrein in Amsterdam-Noord dat in transitie is naar een gemengd woon-werkgebied. Zo ook voor Buiksloterham. Het platform is er voor en door de ondernemers in Buiksloterham, met als streven dat het een goede afspiegeling wordt van de bedrijvigheid in dit gebied.

Deze bijeenkomst staat in het teken van de gebiedsontwikkeling in Buiksloterham. Projectmanager Marian Steenhagen zal een presentatie geven en ook stadsdeelbestuurder Yassmine el Ksaihi, portefeuille economie, zal aanwezig zijn om te horen hoe jullie ondernemers aankijken tegen deze plannen en welke vragen er leven. Op deze manier wil zij toegankelijk en laagdrempelig in contact komen en blijven. Ook wil zij de waardering voor ondernemers weer op de agenda krijgen en hierin samenwerken.

Dit is de eerste stap daarin en daarom hopen wij dat velen aanwezig zullen zijn! Een aantal van jullie is wellicht al bekend met deze plannen, maar er zullen ook ondernemers zijn voor wie deze plannen nieuw zijn. In de presentatie zal hier rekening mee gehouden worden.
Bent u benieuwd naar de ontwikkelingen en wilt u met ons delen hoe u hier tegen aankijkt, meldt u dan aan.

Wij sturen wij u na aanmelding een bevestiging met de locatie, zie hierboven, en de routebeschrijving. Graag zien we u op maandag 23 januari 2023!

Wat is het Ondernemersplatform
Het nieuwe Ondernemersplatform is de plek waar actuele en toekomstige stedelijke ontwikkelingen in het gebied besproken worden. Waar experts toelichtingen geven op plannen en waar ondernemers, VEBAN en de gemeente zowel informatie inbrengen als hun standpunten en zienswijzen met elkaar bespreken. Ieder vanuit zijn eigen rol. Dit om zo – meer dan eerder – samen met ondernemers tot uitvoerbare plannen voor dit gebied te komen.