Amsterdam Noord, van roots naar revival

26 januari

De kop is eraf. Dinsdag 26 januari van 12.00 tot 14.00 uur was de eerste ledenlunch die werd bijgewoond door 11 leden. Het thema: Amsterdam Noord, van roots naar revival.

Tijdens een voorstelronde vertelde alle deelnemers kort over zichzelf, hun bedrijf en de motivatie om bij de lunch aanwezig te zijn. Redenen waren o.a.:
– interesse in de kijk van andere soort ondernemers (in bijv. andere branches) op de ontwikkeling van Noord;
– meer te weten komen over wat er speelt in Noord;
– elkaar beter leren kennen en in intieme setting spreken over specifieke onderwerpen;
– samen nadenken over hoe Noord, naast alle ontwikkelingen, ook gewoon Noord kan blijven.

Het inhoudelijke deel werd ingeleid door Bert Bos, voorzitter van VEBAN. Hij vertelde over het ontstaan van ondernemerschap in Noord en de transformatie tot ware hotspot. Na de inleiding werden inhoudelijke topics besproken aan de hand van vragen.

Topic 1: groei en bloei
Het eerst topic betrof de groei en bloei van Amsterdam Noord. De vraag daarbij luidde: op welke manier kunnen we actief bijdragen aan de verdere groei en bloei van Amsterdam Noord? Een aantal ideeën die naar aanleiding van deze vraag naar voren kwamen uitgelicht:
– doen waar we goed in zijn en daarnaast zoveel mogelijk participeren in verenigingen en organisaties;
– nauw contact onderhouden met Stadsdeel Noord;
– naast doen, ook laten zien waar je goed in bent en op die manier de reputatie van Noord positief beïnvloeden. Ondernemers als ambassadeurs van Noord;
– als VEBAN proactief deelnemen in andere organisaties en verenigingen,
– als ondernemers samen optrekken met andere gebruikers van het stadsdeel, partijen zoals woningbouwcoöperaties en de culturele sector. De krachten uit alle hoeken bundelen en omdat je met z’n allen de samenleving vormt is de invloed groot.

Naast bovenstaande ideeën kwam er ter sprake dan ondernemers wellicht een voortrekkersrol zouden moeten nemen bij het oprichten van een overkoepelende organisatie waarin alle belangrijke deelnemers, zoals ondernemers, culturele instellingen, bewoners, sportverenigingen, etc. zijn vertegenwoordigd.

Topic 2: sprong over het IJ
Het tweede topic was de verbinding tussen Noord en de centrale stad. De vraag die daarbij hoorde was: hoe kan de verbinding tussen Amsterdam Noord en de centrale stad verbeterd worden? De volgende ideeën zijn besproken:
– Een extra tunnel onder het IJ, die voor voetgangers en fietsers te bereiken is met een lift of roltrap, zoals bijvoorbeeld in Antwerpen;
– Een burg die fietservriendelijk is, zoals de Nesciobrug over het Amsterdam-Rijnkanaal.

Naast bruggen en tunnels werd er ook over andere dingen nagedacht. Bijvoorbeeld de reden waarom er zoveel mensen dagelijks het IJ oversteken en of woon/werkverkeer niet beter via de oost- en westkant kan verlopen om zo het centraal station te ontlasten. Ook het doorontwikkelen van de veren is besproken, daarbij werd gedacht aan nieuwe ponten met een andere indeling waardoor de capaciteit van één veer groter wordt.

Wij kijken terug op een plezierige, inspirerende sessie waar ondernemers elkaar beter hebben leren kennen en samen hebben kunnen sparren over het gemeenschappelijk goed Amsterdam Noord.

Bekijk hier de 360° beelden door Cees Hartman van Hartman Videoproducties >>

Post from RICOH THETA. – Spherical Image – RICOH THETA

hvp-logo1