Fors minder bedrijfsruimte beschikbaar – situatie is zorgelijk

29 januari

De gemeente Amsterdam publiceerde recent de Monitor Bedrijfsruimte Amsterdam 2023. VEBAN noemt de cijfers alarmerend. Het aantal vierkante meters aan beschikbare bedrijfsruimte daalt schrikbarend.

Het is daarbij geen troost dat dit een landelijke trend is. In heel Nederland zijn we onder een gezond leegstandsniveau gedaald. En dat betekent dat het voor Amsterdamse bedrijven – die we heel graag in Amsterdam willen houden! – ook heel moeilijk is om naar een andere regio uit te wijken.

Een gezond frictieniveau ligt volgens de gemeente Amsterdam bij 5% leegstand. Daar zitten we al sinds 2015 onder. Ondanks die wetenschap is het de gemeente niet gelukt dit tij te keren. In tegendeel. Het aanbod ligt jaar op jaar lager. Landelijk zitten we op een leegstandspercentage van 3,2%. In Amsterdam, de belangrijkste economische motor van Nederland, ligt dat percentage nóg lager: 2,7%.

Ondanks de keer op keer uitgesproken belofte van het Amsterdamse college om bij de transformatie van bedrijventerreinen het aantal vierkante meters aan bedrijfsruimte gelijk te houden, neemt het aanbod dus zienderogen drastisch af. In 2021 halveert het aanbod bijna ten opzichte van 2020. En in 2022 is het aanbod wederom afgenomen.

De maatregelen die het college in een begeleidende brief bij deze monitor voorstelt, staan in generlei verhouding tot het probleem waar we voor staan. Leest u hier de gezamenlijke reactie van ORAM, VNO-NCW en VEBAN: 25 01 24 reactie VEBAN ORAM VNO-NCW op raadsinformatiebrief herhuisvesting bedrijven transformatiegebieden

We hebben uitgesproken dat dit schip gekeerd móét worden. We hebben dan ook hoge verwachtingen van de Ontwikkelstrategie 2035 die het college binnenkort zal publiceren.

Via deze link vindt u de de Monitor Bedrijfsruimte Amsterdam 2023.

En deze link leidt naar de brief waarin het college enkele (magere) voorstellen doet in reactie op de monitor.

Bekijk hier de inspraaktekst die we hebben gedaan bij de commissievergadering Economische Zaken van de gemeenteraad.

Monitor Bedrijfsruimte Amsterdam 2023