GBA initieert Ondernemersmonitor Amsterdam

17 april

VEBAN maakt deel uit van het Georganiseerd Bedrijfsleven Amsterdam (GBA). Dit is een samenwerkingsverband van verschillende ondernemersverenigingen, gecoördineerd door VNO-NCW. Structureel wordt vanuit dit verband overleg gevoerd met de gemeente Amsterdam en sinds de uitbraak van het coronavirus is dit geïntensiveerd.

Zo wordt er sinds 17 maart door het GBA wekelijks overleg gevoerd met wethouder Victor Everhardt van Economische Zaken en Stan Kaatee, directeur Economische Zaken bij de gemeente Amsterdam. De besprekingen hebben ervoor gezorgd dat de gemeente Amsterdam een vliegende start heeft gemaakt met het opstellen van regelingen t.b.v. het bedrijfsleven en de communicatie daarover.

Ondernemersmonitor
Om de gesprekken met de gemeente de komende tijd gefundeerd te kunnen blijven voeren, roept het GBA een tweewekelijkse ondernemersmonitor in het leven die een beeld moet geven van “hoe de vlag erbij hangt” binnen ondernemend Amsterdam. Door het herhalingskarakter van de monitor, worden ook ontwikkelingen door de tijd goed zichtbaar.

Deelnemen
De opzet is dat leden vanuit alle ondernemersverenigingen die zijn aangesloten bij het GBA deelnemen aan het panel van deze ondernemersmonitor. Dit kan door tweewekelijks een vragenlijst in te vullen, per keer neemt dit enkele minuten in beslag.

Uw deelname aan het panel wordt zeer op prijs gesteld, omdat uw input ervoor zorgt dat het GBA het ondernemersbelang in de stad nog beter en fundamenteler kan behartigen. Ook interessant: als panellid ontvangt u regelmatig een samenvatting van de bevindingen van de ondernemersmonitor.

Aanmelden als panellid
U kunt zich via VEBAN aanmelden als panellid. Bij aanmelding, zullen wij uw contactgegevens aan het GBA verstrekken en ontvangt u volgende week al de eerste versie van de ondernemersmonitor. Uiteraard vindt het onderzoek in volledige anonimiteit plaats en worden de contactgegevens van uw bedrijf uitsluitend gebruikt voor deze ondernemersmonitor.