Rob Post: als er één stadsdeel is dat kansen biedt om de stad toekomstproof te ontwikkelen, is het Noord wel

10 maart

Beste VEBAN-leden,

Vandaag publiceren wij de nieuwsbrief van maart 2021.

Corona is nog steeds onder ons en sommige bedrijven, met name horeca en aanverwante, zijn aan hun laatste adem bezig. Het moet niet lang meer duren. Maar volgens onze coronaminister kunnen we in juli allemaal ingeënt zijn en dan kunnen we ons ‘gewone’ leven weer oppakken.

In de zomer van 2020 dacht het bestuur van de VEBAN dat de online voorjaarvergadering een eenmalig verschijnsel zou kunnen zijn. Inmiddels hebben we ook de najaarsvergadering in digitale vorm gedaan en blijven we als ondernemersvereniging digitaal actief. Ook de voorjaarsvergadering gaan we wederom op afstand organiseren.

We blijven ook in de echte wereld de ontwikkelingen in Amsterdam volgen. Met name de transformatiegebieden zijn voor ons dan van belang. En daar rekenen we ook Buikslotermeerplein toe. Onlangs is de ontwerp-Omgevingsvisie van de gemeente Amsterdam verschenen. Dat is de opvolger van de structuurvisie 2040 en deze visie beoogt het beeld te geven van Amsterdam rond 2050.

De ondertitel van de visie is ‘de menselijke metropool’ en één van de centrale opgaven in deze visie is de meerkernige ontwikkeling, waarbij Amsterdam in Nieuw-West, Zuidoost en Noord grootstedelijke stadscentra wil ontwikkelen. Dat klinkt ook vanuit ondernemersperspectief als een positieve ontwikkeling voor Amsterdam-Noord, waar wij in onze zienswijze als VEBAN verschillende voorstellen doen om de economie te verbeteren.

Ik heb geleerd dat het weinig productief is om je als Amsterdam-Noord als Calimero te gedragen (zij zijn groot en ik ben klein), maar op deze plek mag ik wel zeggen dat Amsterdam-Noord er in de toekomstvisie bekaaid afkomt. In de zienswijze van de VEBAN (in deze Nieuwsbrief) doen we allerlei voorstellen om Noord op economisch gebied beter te ontwikkelen. Ontwikkel nieuwe infrastructuur, gebruik de huidige infrastructuur beter en kijk naar de enorme potentie van Noord. Als er één stadsdeel is dat kansen biedt om de stad toekomstproof te ontwikkelen, is het Noord wel. De mogelijkheden van de Noord/Zuidlijn (die al twee jaar rijdt), zijn nog véél te weinig benut. VEBAN pleit daarom voor de ontwikkeling van de Noordas. De Noordas is in onze visie het gebied langs de NZ-lijn, van het IJ tot aan Buikslotermeerplein en wellicht er voorbij, tot aan het Schouw, waar in onze ogen veel economische ontwikkeling kan plaats vinden. Je kunt er meer over lezen in onze reactie richting het college.

Weer even terug naar het nu in 2021, wens ik u een voorspoedig economisch herstel van de Amsterdamse economie.

Houd moed,

Rob Post