Verslag Leden Lunch "Ledengroei- en ontwikkeling"

23 februari

Dinsdag 23 februari 2016 was de VEBAN leden lunch met het thema: “ledengroei- en ontwikkeling. De lunch werd voorgezeten door Jeroen van Druenen (Jubels), bestuurslid Communicatie bij VEBAN. Door middel van een bondige samenvatting van de ledenontwikkeling van VEBAN en cijfers van de afgelopen twee jaar leidde hij het onderwerp in.

Inleiding
VEBAN is ooit opgericht door 6 grote industriële bedrijven. In 1984 kwam de scheepsbouw tot stilstand en raakten de bedrijventerreinen min of meer vervallen. Later werd daar weer nieuw leven in geblazen omdat het stadsdeel de strategie had opgevat om een ander soort bedrijven naar Amsterdam Noord te trekken. De focus lag op communicatie- en mediabedrijven en ander soort creatieve industrie. Ook Jeroen zelf kwam met Jubels naar Amsterdam Noord en 7 jaar geleden sloten zij zich aan bij VEBAN, destijds als het 200ste lid.

In die tijd heerste de indruk dat VEBAN een saaie vereniging was met weinig dynamiek. VEBAN & Co werd door een aantal ondernemers opgericht als tegenhanger en kwam vier keer per jaar samen om te borrelen tijdens de seizoenswisselingen. Ze hadden al snel 65 leden. Voor VEBAN was dit een signaal dat het anders moest. De fusie met VEBAN & Co volgde snel en gelijktijdig werd er een directeur aangesteld en het verenigingsbureau verder geprofessionaliseerd. Dit zorgde voor een groei naar bijna 400 leden.

Cijfers
Om verdere groei te kunnen realiseren is het belangrijk om de populatie te kennen. In onderstaand tabel een overzicht van het aantal gevestigde bedrijven in Amsterdam Noord per 1-1-15 en het percentage daarvan dat is aangesloten bij VEBAN. In de tabel is zichtbaar dat het aantal kleine bedrijven gevestigd in Amsterdam Noord zeer groot is.

Bedrijfsomvang Aantal gevestigde bedrijven in Amsterdam Noord per 1-1-15 Percentage dat is aangesloten bij VEBAN
1 werkzaam persoon 7206 1,2%
2-4 werkzame personen 1358 6,5%
5-49 werkzame personen 834 16%
50+ werkzame personen 70 33%

*Bron: Gemeente Amsterdam

Als je kijkt naar de ledenontwikkeling van VEBAN de afgelopen twee jaar, zie je een verschuiving in de verhoudingen. De categorieën tot en met 4 medewerkers besloegen in 2013 43% van het ledenbestand. In 2016 is dat 50%.

Schermafbeelding 2016-02-23 om 16.07.56

Aan de deelnemers werden de volgende vragen voorgelegd:

  • Wat is de impact van deze ontwikkelingen op VEBAN in de toekomst?
  • Hoe kan VEBAN verdere ledengroei realiseren en wat moet daarbij de focus zijn?
  • Wat is de rol van leden op het gebied van ledengroei?

Aan de hand van deze vragen brak er een levedige discussie los, met een aantal interessante denkrichtingen voor VEBAN.

Verhouding bewaken
Een van de deelnemers gaf aan dat VEBAN zou moeten zoeken naar de juiste verhouding van grote en kleine leden en deze zorgvuldig zou moeten waarborgen. De gelijkwaardige verhouding is namelijk belangrijk om het netwerk effectief en functioneel te houden. Daarnaast is een goede verhouding noodzakelijk om invloed te kunnen uitoefenen op de economische ontwikkeling en sterk te staan als vertegenwoordiger van collectieve belangen. Tot slot moet er natuurlijk ook voor gezorgd worden dat VEBAN ook in de toekomst financieel gezond blijft. Maar, hoe kan VEBAN een goede verhouding waarborgen? De deelnemers hadden de volgende suggesties:

  • invoeren van een ledenstop op een bepaalde categorie die oververtegenwoordigd is (echter, binnen onze huidige statuten niet toegestaan);
  • financiele drempel verhogen voor categorieen die uit verhouding dreigen te raken;
  • acquisitiefocus op bedrijven in categorieën met >5 werkzame personen.

Vebassadeur
De deelnemers hebben aangegeven zelf graag een rol te spelen in de uitbreiding van de vereniging. De gerichte acquisite zou veel profijt kunnen hebben van het uitgebreide netwerk dat VEBAN met al haar leden binnen bereik heeft. Er werd voorgesteld om hiertoe een werkgroep van leden op te richten. Daarnaast kwam het idee naar voren om VEBAN leden uit te rusten met bijvoorbeeld een leuke invitation-card die zij aan relaties kunnen geven om hen te interesseren kennis te maken met VEBAN.

De lunch was weer zeer geslaagd en inspirerend. De deelnemers hebben interessante ideeën aangedragen waar VEBAN mee aan de slag kan. Wij willen de deelnemers hartelijk danken voor hun aanwezigheid en input.

Ook meepraten?
Onze eerstvolgende leden lunch is gepland op dinsdag 29 maart 2016. Leden ontvangen hiervoor een uitnodiging per e-mail.