Verwachte start herinrichting Asterweg in juni 2019

14 februari

De Asterweg gaat op de schop. Er komende vrij liggende fietspaden en het aantal parkeerplekken vermindert van 130 naar 34. Dit is volgens de gemeente nodig voor de veiligheid en om de toenemende verkeersdrukte op te vangen. De weg blijft een 50 km weg. De kruising Ridderspoorweg – Asterweg, waar nu een knik in zit, wordt aangepast naar een voorrangsroute op de Distelweg. Laden en lossen kan in de toekomst alleen nog op bepaalde laad- en losplekken.

In aanloop naar deze herinrichting heeft VEBAN getracht de belangen van de ondernemers zo goed mogelijk te behartigen.  Hierover kunt u meer informatie terugvinden in ons dossier Asterweg.

De gemeente verwacht juni 2019 met de herinrichting te beginnen en in het vierde kwartaal van 2020 klaar te zijn. Er wordt gestart vanaf de Grasweg. Niet alleen het wegdek wordt anders ingericht, ook wordt er nieuwe infrastructuur aangelegd door Liander, Nuon, Waternet en enkele telecommaatschappijen.

Voor auto’s geldt gedurende de werkzaamheden éénrichtingsverkeer richting de Distelweg. Voor fietsers geldt tweerichtingsverkeer. Op de Papaverweg komt een tijdelijke bufferzone waar vrachtwagens kunnen wachten tot ze kunnen laden en lossen. Voor bedrijven die afhankelijk zijn van bevoorrading in de openbare ruimte worden in samenspraak met de gemeente en de aannemer nadere afspraken gemaakt. In principe blijven de bedrijven bereikbaar.

Om de werkzaamheden zo efficiënt en snel mogelijk te laten verlopen, worden alle werkzaamheden ondergebracht bij één (hoofd)aannemer. Wie dat is, is nog niet bekend.

Bent u ondernemer in het gebied, dan kunt u via deze link precies zien wat wanneer gaat gebeuren. Via een bouwapp kunt u tijdens de uitvoering op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in het werk. Voor meer informatie kunt u mailen met de omgevingsmanager uitvoering van de gemeente, Sjors Ebbeling: buiksloterham@amsterdam.nl.