Ondernemersplatform Cornelis Douwes 21/2 over Amsterdam Emissievrij

21 februari

U I T N O D I G I N G
O N D E R N E M E R S P L A T F O R M  C O R N E L I S  D O U W E S

 

Alle ondernemers, ook elders in Amsterdam Noord,  zijn van harte welkom op deze bijeenkomst over uitstootvrij vervoer in Amsterdam van Ondernemersplatform Cornelis Douwes.

Datum: Dinsdag 21 februari
Onderwerp: Aanscherping milieuzones (2025 e.v.) en overstap naar uitstootvrij vervoer
Tijden: 16.00–18.00 uur
Locatie: volgt na aanmelding
Aanmelden: Uiterlijk 15 februari via de aanmeldlink Ondernemersplatform Cornelis Douwes 

Uitstootvrij vervoer in Amsterdam
Deze bijeenkomst staat in het teken van de gemeentelijke plannen voor uitstootvrij vervoer in Amsterdam. De gemeente Amsterdam heeft de ambitie uitgesproken om binnen enkele jaren tot uitstootvrij vervoer te komen binnen de ring A10 van Amsterdam. Dat betekent dat de gemeente de milieu zones de komende jaren verder aanscherpt. Te beginnen in 2025.

Gevolgen voor ondernemers
Wat betekent dat voor het wagenpark en de bereikbaarheid van ondernemers op bedrijventerrein Cornelis Douwes en elders in Noord? En wat kan de gemeente doen om ondernemers bij de
overstap te helpen? Een team van de gemeente komt hierover op dinsdag 21 februari uitleg geven tijdens het Ondernemersplatform Cornelis Douwes. U bent van harte welkom! Is uw bedrijf elders in Amsterdam-Noord gevestigd en heeft u ook vragen over dit onderwerp? U bent meer dan welkom om bij deze bijeenkomst aan te sluiten. Meldt u zich aan via bovenstaande aanmeldlink.

Programma

1. Voorbereiden op de toekomst
– De uitstootvrije zone 2025
– Wat betekent uitstootvrij vervoer voor mij als ondernemer en mijn wagenpark?
– Hoe houd ik rekening met beperkte netcapaciteit?
– Samenwerken met de gemeente
– Beschikbare hulp bij het verduurzamen

2. Verkenning van gezamenlijke oplossingen
– Beschikbare oplossingen
– Welke oplossingen zijn geschikt?

3. Huidige situatie Cornelis Douwes
– Plannen voertuigen, ritprofielen en laadvraag
– Mogelijke pilots/samenwerking voor oplossing

Knelpunten in beeld
Om uitstootvrij te rijden is voldoende energie nodig om de voertuigen op te laden. Door drukte op het stroomnet van Amsterdam kunnen ondernemers op bedrijventerreinen tegen knelpunten
aanlopen, zoals bij het opladen van vrachtwagens. De gemeente wil voor dit gebied in beeld krijgen of er knelpunten in de netcapaciteit verwacht kunnen worden. Hiervoor heeft de gemeente inzicht nodig in de benodigde laadfaciliteiten en de fasering van voertuigen van fossiel naar uitstootvrij. De gemeente kan oplossingen bieden die kunnen helpen om met mogelijke knelpunten om te gaan, waarbij samenwerking van meerdere partijen nodig is. Daarom gaat de gemeente graag met ondernemers in gesprek.

Adviestraject verduurzamen wagenpark
Tijdens de bijeenkomst vertelt het team ook meer over het nieuwe adviestraject dat de gemeente ontwikkelt voor ondernemers die hun wagenpark willen verduurzamen. Ook is er voldoende ruimte om vragen te stellen en met elkaar van gedachte te wisselen, zodat u voor 2025 goed geïnformeerd bent om de juiste investeringsbeslissing rondom uw wagenpark te maken.

Komt u ook? Meldt u zich dan uiterlijk 15 februari aan via bovenstaande aanmeldlink. Wij sturen u na aanmelding een bevestiging met de locatie. Graag zien we u op dinsdag 21 februari!

Met een vriendelijke groet,
Edwin Klomp
Voorzitter Ondernemersplatform Cornelis Douwes

Wat is het Ondernemersplatform?
Het Ondernemersplatform is een initiatief van VEBAN, samen met de Gemeente Amsterdam, maar het is ván de ondernemers. Het nieuwe platform is de plek waar actuele en toekomstige stedelijke ontwikkelingen in het gebied worden besproken. Waar experts toelichtingen geven op plannen en waar ondernemers, VEBAN en de gemeente zowel informatie brengen als hun standpunten en zienswijzen met elkaar bespreken. Ieder vanuit zijn eigen rol. Dit om zo – meer dan eerder – samen met ondernemers tot uitvoerbare plannen voor het gebied te komen.