Amsterdam 2050: benut Noord om Amsterdam toekomstproof te ontwikkelen

09 maart

Amsterdam zet in op meerkernige ontwikkeling: in Nieuw-West, Zuidoost en in Noord wil Amsterdam grootstedelijke stadscentra ontwikkelen. Dat is een slimme inzet. De stad groeit. De voorziene toename van het aantal inwoners en banen voor 2040 is nu al bijna bereikt, zo staat in de ontwerp-Omgevingsvisie 2050.

Dit stuk is in januari door het college van B en W van Amsterdam voor tervisielegging vrijgegeven. VEBAN herkent een kansrijke denkrichting van het stadsbestuur in haar visie op Noord en heeft gereageerd met een zienswijze.

Onze boodschap: ook na corona zal de aantrekkingskracht van Amsterdam groot blijven. Al zal dat er op verschillende terreinen anders uitzien. Des te meer biedt Noord, het stadsdeel dat bij uitstek ontwikkelingsmogelijkheden biedt, de kans om Amsterdam toekomstproof te ontwikkelen. Die mogelijkheden zijn, sinds de Noord/Zuidlijn twee jaar geleden in gebruik is genomen, nog te weinig benut.  Alleen door gebieden expliciet aan te wijzen en daar vervolgens tijdfasering en budget aan te alloceren, zullen mooie woorden ook in daden resulteren.

VEBAN doet in de zienswijze een aantal aanbevelingen:

  1. Maak van het Buikslotermeerplein de Poort van Waterland
  2. Ontwikkel langs de Noord/Zuidlijn de Noordas
  3. Houd ruimte voor werk in de stad
  4. Zorg voor beter OV in Noord
  5. Spreid toerisme en benut de kansen die Noord te bieden heeft
Toekomstbeeld Amsterdam 2050 Bron afbeelding: www.amsterdam2050.nl