Blogpost no. 1 door voorzitter Rob Post

08 september

Afgelopen dinsdag was weer een echte VEBAN-dag voor mij.

’s Ochtends samen met Julie van Traa op bezoek bij de gemeente. Om precies te zijn bij de RVE (resultaat verantwoordelijke eenheid) Grond en Ontwikkeling. Daar gesproken met een tweetal zeer kundige en betrokken ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor het programma Haven-Stad, zoals dat in gemeentelijke kringen wordt genoemd. Haven-Stad betreft de transformatie van twaalf deelgebieden in het noordwestelijk (haven)gebied binnen de Ring A10. Hier wil de gemeente 40.000 tot 70.000 woningen aan de stad toevoegen.

Onze inzet in dat gesprek was met name kennismaken, maar al snel gaat het natuurlijk over de inhoud. Het belang voor Amsterdam-Noord van de ontwikkeling zoals Amsterdam die voor zich ziet, is dat om nieuwe aantallen woningen en bedrijven te kunnen ‘vestigen’, eerst de nodige infrastructuur zal moeten worden aangelegd. We hebben dus benadrukt dat er een railverbinding met Zaanstad moet worden gebouwd (Zaanlijn) en dat er ook oog moet zijn voor de verbindingen met de auto. Het kan niet zo zijn dat na de huidige versmalling van de Klaprozenweg er verder geen uitbreiding van mogelijkheden voor vervoer met de auto worden ontwikkeld. Ook de Noord-Zuidverbindingen in Amsterdam-Noord moeten verbeterd worden (denk aan een verbinding via de Bongerd).

Saskia Hoogstraten en Lubbert Hakvoort, de betrokken ambtenaren, bleken ontvankelijk voor onze hartenkreten en dat zorgde natuurlijk voor een goed vervolg van ons overleg. Verder nog gesproken over onderzoek m.b.t. de NoorderIJ-plas, maar ook over het belang van werken op het Cornelis Douwesterrein. Het kan niet zo zijn dat de nieuwe woningbouw, die onvermijdelijk is als Amsterdam wil groeien, ervoor zorgt dat er niet meer gewerkt kan worden langs de noordelijke IJ-oever. Sterker nog, mijn stelling is dat juist de aanwezigheid van bijvoorbeeld de huidige scheepswerf ervoor zorgt dat het aantrekkelijk is om op die plek aan de IJ-oever te gaan wonen. Natuurlijk in dat verband gesproken over milieucontouren en de onmogelijkheid van sommige zaken, maar na het gesprek bleef toch een positief gevoel overheersen. Dat het mogelijk moet zijn, om in goed overleg, de komende jaren na te denken en plannen te maken. Om ook het westelijk deel van de noordelijke IJ-oevers te transformeren tot een stedelijk gebied waar werk en economie een belangrijk en groeiend, onderdeel van is.

Na het overleg ’s middags nog met Julie en Iris Brandsteder gesproken over het tweede VEBAN-diner dat we binnenkort in Hotel de Goudfazant organiseren met ondernemers van binnen en buiten VEBAN. De directeur Economische Zaken van de gemeente heeft via de mail aangegeven dat hij wel wil komen om een inleiding te geven en dat is iets waar we erg blij mee zijn. Julie neemt zich voor om een stukje tekst ter voorbereiding van het diner te maken en Iris gaat nog even bellen met twee mensen de nog niet gereageerd hebben. En zo glijden we de bestuursvergadering van VEBAN in, die op dinsdag middag van 5 tot 7 gepland staat.

Tijdens de bestuursvergadering kijken we terug op een succesvolle en drukbezochte HISWA te Water netwerkborrel, praten we bij over de beheergroepen, kijken we vooruit naar ons grote event binnenkort in de A’DAM-toren en bespreken we een mogelijke nieuwe tariefstructuur voor VEBAN-leden, ingegeven door de teruglopende inkomsten in de VEBAN-kas. De trend is namelijk dat er steeds meer kleine bedrijven en zelfstandigen bijkomen en dat neemt ons, met onze huidige tariefstructuur, behoorlijk in de tang. Maar over dat voorstel voor nieuwe tarieven en een andere verdeling van de lasten een andere keer meer…

Voor nu een prettig weekend gewenst!

Klik hier voor meer informatie over Haven-Stad