Buikslotermeerplein op de schop

22 augustus

Het ‘Jumbo parkeerdek’ en het Waddenwegviaduct op het Buikslotermeerplein worden begin 2020 gesloopt.  De gemeente wil het gebied tussen het metrostation Noord en Boven ’t IJ Winkelcentrum een meer open karakter geven en meer ruimte creëren voor fietsers en voetgangers.

Op de plek van het Jumbo parkeerdek komen 150 parkeerplekken op maaiveldniveau. En in december zal naast het stadsdeelkantoor een bioscoop met 12 zalen opengaan. Ook worden op deze locatie voorbereidingen getroffen voor de bouw van 2.600 woningen.

Cultuurplein
De gemeente heeft verder nog geen duidelijke plannen voor het gebied maar ziet veel potentie. Tussen het stadsdeelkantoor en het winkelcentrum moet een cultuurplein komen met een blikvangend gebouw waarin bijvoorbeeld een museum of andere culturele voorzieningen zich kunnen vestigen. Het winkelcentrum wil de gemeente komende jaren stapsgewijs en in overleg met ondernemers en eigenaren moderniseren.

Uiteindelijk moet het gebied tussen het metrostation Noord en Boven ’t IJ uitgroeien tot een ‘nieuw stedelijk centrum met volop ruimte om te wonen, winkelen, uit te gaan en te werken’, aldus de gemeente.

VEBAN: verschaf ondernemers met goed plan een tijdelijke vergunning

VEBAN volgt de plannen voor het Buikslotermeerplein op de voet en voert regelmatig overleg met stadsdeel en projectmanagementbureau. Zij ziet ook veel potentie voor deze locatie maar is van mening dat gemeente niet te lang meer moet wachten met uitvoering. Ondernemers die een mooi plan voor dit plein hebben zouden in tijdelijkheid al moeten kunnen beginnen. Daarmee zorg je voor nieuwe aanloop en vernieuwd elan.

Op 14 april 2019 publiceerde Het Parool het opiniestuk ‘Tijd voor een Noordas’, ingestuurd door VEBAN, Bas Kok (auteur Oerknal aan het IJ), Wessel Vreugdenhil (architect bij de Architecten Cie.) en Edwin Melotte (eigenaar Cartridge Depot Buikslotermeerplein).