Noord wordt milieuzone, gemeente ga met ondernemers om tafel!

10 maart

Amsterdam scherpt in november de milieuzones voor dieselvoertuigen aan. Amsterdam-Noord viel tot nu buiten de milieuzones, maar vanaf november weert de gemeente oude diesels ook uit dit stadsdeel. Maar de plannen van de gemeente gaan de komende jaren verder. In 2025 moet het verkeer in de stad volledig emissievrij zijn: Zero Emission. Kan dat? En wie gaat het betalen?

VEBAN onderschrijft natuurlijk de ambitie voor schone lucht in de stad. Tegelijkertijd kan een plan alleen succesvol zijn als het ook uitvoerbaar is. Het zijn immers de inwoners en de ondernemers die het moeten doen: hun wagenpark aanpassen aan de nieuwe normen. Zijn die normen redelijk, haalbaar en betaalbaar? En hoe verhouden de plannen zich tot eerder gemaakte afspraken? Dat zijn de vragen die VEBAN stelt in een inspraakreactie.

De gemeente schuift eerdere afspraken zonder overleg opzij
In 2007 is er een convenant gesloten tussen de gemeente Amsterdam, verladersorganisatie EVO, Transport & Logisitiek Nederland en ORAM: Convenant Milieuzone Goederenvervoer Amsterdam. Daarbij is onder andere afgesproken dat Amsterdam-Noord een uitzonderingsgebied is. Het verdient volgens VEBAN op z’n minst overleg om eerder gemaakte afspraken te wijzigen. VEBAN roept de gemeente op hierover in gesprek te gaan.

Noord krijgt voor het eerst een milieuzone. VEBAN pleit voor stapsgewijze invoering
Ten zuiden van het IJ geldt al langere tijd een milieuzone die stap voor stap is verhoogd en ook in november weer wordt aangescherpt. Noord moet in één klap meedoen met de nieuwe aangescherpte norm, terwijl de gemeente wettelijk de ruimte heeft om een lagere norm te hanteren. Wij pleiten ervoor om de inwoners, ondernemers en bezoekers van Noord meer tijd te geven om hun wagenpark op de milieunormen aan te passen, zoals dat ook in andere delen van de stad is gebeurd. “Bovendien vind ik dat er ruimhartig moet worden omgegaan met uitzonderingen, bijvoorbeeld voor nostalgische foodtrucks die officieel nog geen oldtimer zijn”, zegt VEBAN-voorzitter Rob Post.

De sloopregeling geldt niet voor ondernemers en hun medewerkers die van buiten komen
De sloopregeling geldt alleen voor bedrijven en inwoners van Amsterdam, maar niet voor ondernemers en werknemers die van buiten de stad komen. En zij zijn ook van groot belang voor de stad. Hoe zorgt de gemeente dat deze groep zich aan kan passen aan het nieuwe beleid?

Over twee jaar extra aanscherping voor vrachtvervoer
VEBAN maakt zich zorgen over grote investeringen die op korte termijn moeten worden gedaan door bedrijven die met groot materieel rijden en over kapitaalvernietiging van wagenparken die hierdoor versneld moeten worden afgeschreven. De norm wordt over twee jaar aanzienlijk aangescherpt, terwijl investeringen van die orde van grootte een lange termijnplanning vragen. “Wij pleiten ervoor dat de gemeente in overleg met belanghebbenden een plan uitwerkt waarmee ze tegemoetkomt aan ondernemers die door de maatregelen grote onvoorziene investeringen en afschrijvingen moeten doen,” aldus Rob Post.

2025: Zero Emissionhoe haalbaar is die ambitie?
De gemeente heeft de ambitie om in 2025 uitstootvrij te rijden in de stad. Nu zijn ondernemers doorgaans zeer ambitieus, maar daarbij is de haalbaarheid een belangrijke factor. Zeker als er grote financiële investeringen mee gepaard gaan. De gemeente kan een ambitie uitspreken, maar de bewoners en de ondernemers moeten het doen. Wat zijn de financiële gevolgen voor hen? En is er wel voldoende aanbod in de markt aan emissievrije voertuigen? Heeft de gemeente een plan hoe ze deze ambitie wil realiseren? “Ondernemers die zwaar materieel nodig hebben, lijken in grote problemen te komen.  Daar moet de wethouder een antwoord op hebben”, vindt Rob Post.

Inspraakreactie
VEBAN heeft een zienswijze op de plannen van het college ingediend en gemeenteraadsleden hierover geïnformeerd. Wij wachten met belangstelling de reactie van het college af. Raken de maatregelen uw bedrijfsvoering? Neemt u dan contact op via belangenbehartiging@veban.nl , dan brengen we uw situatie onder de aandacht bij de Amsterdamse politiek.