Ondernemers willen bereikbaarheid Cornelis Douwes verbeteren

11 april

Op verzoek van lid Winclove Probiotics, die in 2020 verhuist naar het Cornelis Douwesterrein, organiseerde VEBAN op 2 april een ontbijtmeeting met ondernemers uit het gebied om ideeën uit te wisselen over het verbeteren van de bereikbaarheid.

Als toekomstige bewoner van Cornelis Douwes maakt Winclove zich zorgen om de bereikbaarheid van het gebied. Veel werknemers komen met openbaar vervoer vanuit Noord-Holland, Zuid-Holland of Utrecht en vragen zich af hoe zij naar het Cornelis Douwes moeten komen.

Andere aanwezige bedrijven herkennen zich hierin. Sinds de Noord/ Zuidlijn is gaan rijden, zijn er buslijnen afgeschaft (o.a. vanaf Sloterdijk), of anders gaan rijden. Werknemers zonder auto weten soms niet hoe op het werk te komen. Te voet vanaf de NDSM-pont is te ver.

Verschillende ideeën kwamen ter tafel: waarom geen grote fietsenstalling bij de NDSM-pont, oppert Erik de Wit van HEMA. Dan hoeven mensen niet met fiets op de pont en kunnen werknemers in Noord op een fiets stappen.

Een andere suggestie van Jeroen Mittelmeijer (InteroirWorks) en René Wagelaar (Wagelaar BV) is de bussen 391 en 394 tijdens de spits een slinger te laten maken over de T.T. Vasumweg. Zodat hun werknemers daar kunnen opstappen en niet een heel stuk hoeven te lopen naar de twee haltes op Cornelis Douwesweg.

Suggesties van Frans Houtkamp (adviseur Winclove), zijn een extra pontverbinding naar de Toetsenbordweg of een elektrische pendelbusjes, gefinancierd door de bedrijven zelf. Dit gebeurt ook al in Buitenveldert, waar de Kronenberggroep het initiatief heeft genomen om gratis elektrische busjes rond te laten rijden rondom het winkelcentrum Gelderlandplein.

Vanuit de gemeente was gebiedsmakelaar Harry Kraan aanwezig bij de sessie. Hij wil graag samen met de ondernemers verder onderzoeken wat er op korte termijn te realiseren valt. Voor de lange termijn wil hij benadrukken dat de gemeente met de komst van Haven-Stad (70.000 woningen in totaal) de noodzaak ziet voor een hoogwaardige OV-verbinding van oost naar west (denk aan lightrail of snelle busverbindingen). Als er duizenden woningen bijkomen moet de bereikbaarheid van Cornelis Douwes beter geregeld zijn.

Tijdens de beheergroepvergadering van het Cornelis Douwesterrein op 18 juni 2019 komt dit onderwerp opnieuw aan de orde. Wilt u die ook bijwonen? Neem dan contact op met Anneriek Verhoef via info@viavi.nl.