Ook Amsterdam moet waarde bedrijventerreinen onderzoeken

20 april

ORAM en VEBAN: Zaanstad geeft het goede voorbeeld.
Ook Amsterdam moet waarde bedrijventerreinen onderzoeken.

De gemeenteraad van Zaanstad heeft op 6 april 2023 besloten de woningbouwplannen voor bedrijvengebied Achtersluispolder te wijzigen. Er komen nog steeds woningen, maar veel minder en niet in het hele gebied. De waarde van het bedrijventerrein is te groot, concluderen zowel college als gemeenteraad na onafhankelijk onderzoek. De Vereniging van Bedrijven in Amsterdam-Noord (VEBAN) en ondernemersvereniging ORAM pleiten voor een vergelijkbaar onderzoek voor de bedrijventerreinen in Amsterdam waar nu plannen liggen voor intensieve woningbouw.

‘Zaanstad geeft het goede voorbeeld’, zegt Kees Noorman, directeur van ORAM. ‘De waarde van arbeidsplaatsen, stageplekken maar ook de maatschappelijke functie is te groot en onmisbaar in een stad.’ De gemeente Amsterdam zou volgens VEBAN en ORAM een vergelijkbaar onderzoek moeten doen in de zogenaamde transformatiegebieden. ‘Ook in Amsterdam dreigen door de woningbouwplannen te veel werkgelegenheid en bedrijvigheid geraakt te worden. Maakbedrijven die werk bieden aan praktische beroepen staan onder druk, maar ook grotere bedrijven. We zouden op z’n minst moeten weten wat de impact is. Wij maken ons daar zorgen over.’

Volgens VEBAN en ORAM weet de gemeente Amsterdam te weinig over de bedrijventerreinen. Rob Post, voorzitter van VEBAN: ‘Beleidsmakers komen na jarenlang plannenmaken voor het eerst op bijvoorbeeld Cornelis Douwes, onderdeel van Haven-Stad. En ze realiseren zich dan pas dat er allemaal architectonisch hoogwaardige bedrijfspanden staan, met prachtige bedrijven erin. Waarom moet dat op de schop? En hoe dan?’ Een onderzoek naar de economische en maatschappelijke waarde van Amsterdamse bedrijventerreinen zou goede input kunnen leveren om de ontwikkelingen weer vlot te trekken. Want ORAM en VEBAN zien nu vooral stagnatie, daar is niemand mee geholpen: de gemeente niet, ontwikkelaars niet en ondernemers blijven toch in onzekerheid.

Zaanstad besluit om binnen het gebied te differentiëren: binnen één deel van het gebied komt de focus op woningbouw, binnen het tweede deel wil de gemeente wonen en werken combineren met daarbij voldoende aandacht voor de omstandigheden die de combinatie van wonen en werken in goede banen leiden en in het derde deel wil de gemeente de economische functie versterken en intensiveren. Het besluit volgt op een onderzoek naar de economische waarde van het gebied. De gemeenteraad had om een bezinningsmoment gevraagd.

Klik hier voor het raadsvoorstel van Zaanstad.