Rob Post: gemeente kan en moet meer voor ondernemers doen

06 juli

De economie lijkt weer op gang te komen, pagina 101 van Teletekst begint niet meer met corona-nieuws en we krijgen niet meer dagelijks cijfers van het RIVM. Veel bedrijven, ook in Amsterdam-Noord, zullen dit jaar echter geen zwarte cijfers schrijven en verschillende zullen het niet gaan redden. We zijn in feite zo van de coronacrisis in de economische crisis gegleden.

Het rijk heeft veel geld uitgetrokken om bedrijven in nood te ondersteunen en dat helpt zeker, maar het is vaak niet genoeg. De gemeente Amsterdam wil wel helpen, maar in de praktijk blijkt het lastig financiële hulp te bieden. De gemeente heeft het zelf moeilijk met mogelijk instortende kades en muren en teruglopende parkeerinkomsten. Daar is nog wel begrip voor op te brengen.

Maar als het college in een brief met de mooie titel ‘Herstel van de vrijetijdseconomie’ met geen woord rept over evenementen en eigenlijk alleen maar spreekt over de mogelijkheid om gebruik te maken van de door corona gecreëerde situatie om de binnenstad duurzaam en weer voor Amsterdammers te maken, weet de gemeente wat ons betreft niet de juiste toon de raken.

Hoewel er al veel meer mogelijk is, hebben de bedrijven in bijvoorbeeld de evenementindustrie geen enkel zich op verbetering. De anderhalve meter samenleving van dit kabinet maakt heel veel economische activiteit ronduit onmogelijk. De gemeente zou daar in ieder geval in woord, maar ook in daad blijk van moeten geven door bedrijven te helpen weer op te starten, bijvoorbeeld door soepelheid in het verstrekken van vergunningen en flexibiliteit ten opzichte van allerlei initiatieven die vanuit de 1,5 meter restricties opgestart worden. Creativiteit van bedrijven wordt gevraagd en zou ook beloond moeten worden de komende tijd.

Hoopvol is in ieder geval dat er nu een rapport ligt over de zogenaamde Sprong over het IJ, waarvan het college heeft gezegd de uitkomsten te zullen respecteren en waar mogelijk over te nemen. Zonder op de details in te gaan, wordt in ieder geval duidelijk in het rapport dat een stadsdeel als Amsterdam-Noord niet zonder verbindingen kan met de rest van Amsterdam. Bruggen en een tunnel zouden er moeten komen. En gemeente: pontjes moeten méér gaan varen! De bedrijven in Noord hebben die verbindingen hard nodig.

Laten we hopen dat we corona van ons af kunnen schudden de komende periode en dat we elkaar als leden van de VEBAN na de zomer weer kunnen treffen in persoon. We zijn op dit moment aan het bedenken hoe we de leden van de VEBAN kunnen uitnodigen voor een borrel begin september. Voor nu wens ik u een fijne zomer!

Rob Post