Schouw rotonde Johan van Hasseltweg/Meeuwenlaan

25 juni

De rotonde bij de Johan van Hasseltweg/Meeuwenlaan werkt niet en is onveilig. Autodoorstroom wordt gehinderd doordat fietsers en voetgangers voorrang hebben op de gehele rotonde. Daardoor ontstaan files en opstoppingen.

Het zijn enkele constateringen van de schouw op 6 juni j.l. Ambtenaren van de gemeente en ondernemers kwamen bij elkaar om de verkeerssituatie en bereikbaarheid van het Hamerkwartier ter plekke te beoordelen.

VEBAN heeft de bereikbaarheid van het Hamerkwartier in haar contacten met de gemeente veelvuldig onder de aandacht gebracht. Goede bereikbaarheid is van essentieel belang en de rotonde vormt een obstakel. Tijdens de schouw konden ondernemers de probleempunten goed overbrengen aan de gemeente.

De schouw heeft knelpunten in kaart gebracht, die van belang zijn bij het verder ontwikkelen van de plannen. Er is een verslag geschreven met aanbevelingen voor het nieuwe ontwerp en aandachtspunten voor de verbouwing.

Bekijk het verslag via deze link