Wijziging contributiebijdrage

21 november

Op donderdag 16 november 2017 heeft de algemene vergadering ingestemd met een voorstel om de contributiestaffel te wijzigen.

Dat betekent dat de categorieën met 1 en 2 medewerkers worden samengevoegd en de bijdragen in de categorieën A tot en met D worden verhoogd. De bijdrage van categorie E, F en G blijft ongewijzigd. Dat geldt tevens voor de bij ons aangesloten verenigingen en stichtingen: die behouden het bijzondere tarief.

De nieuwe contributiestaffel is als volgt:

A) 1 – 2 werkzame personen: € 275 (was 104 en 199)
B) 3 – 4 werkzame personen: € 395 (was 287)
C) 5 tot 24 werkzame personen: 550 (was 465)
D) 24 tot 49 werkzame personen: € 800 (was 780)
E) 50 tot 124 werkzame personen: € 1.240 (ongewijzigd)
F) 125 tot 249 werkzame personen: € 2.170 (ongewijzigd)
G) 250 + werkzame personen: €3.650 (ongewijzigd)

Omdat er voor het jaar 2017 al in maart is gefactureerd en die facturen gelukkig ook al voor het grootste deel door u zijn voldaan, zullen de nieuwe tarieven in 2018 voor het eerst worden toegepast bij onze huidige leden. Nieuwe leden die zich na 16 november bij VEBAN aansluiten krijgen per direct het nieuwe tarief berekend, uiteraard naar rato van het resterend aantal maanden in dit kalenderjaar.

Wij zijn blij met het in ons gesteld vertrouwen en kijken ernaar uit om samen met u de volgende stappen te zetten. De nieuwe tariefstructuur maakt VEBAN weer toekomst-proof: het zorgt ervoor dat we u kunnen blijven voorzien in leuke events en goede netwerkmogelijkheden, maar ook uw belangen kunnen behartigen in de gigantische ontwikkeling die Noord te wachten staat.

Wij gaan ervan uit u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er vragen zijn, neem dan gerust contact op met het verenigingsbureau.