Bijeenkomst voor productieve bedrijven in Buiksloterham

02 maart

Buiksloterham verandert naar een gemengde wijk voor werken en wonen. De gemeente wil de huidige bedrijvigheid zoveel mogelijk behouden en nodigt ondernemers daarom uit om hierover in gesprek te gaan tijdens een online bijeenkomst.

Voor wie
Deze bijeenkomst is bedoeld voor alle productieve ondernemers in Buiksloterham met een bedrijfsruimte. Bijvoorbeeld bedrijven in industrie, ambacht, groothandel, opslag of transport. De gemeente wil van hen graag horen wat zij zou kunnen doen voor het behoud van productieve bedrijvigheid in Buiksloterham. Waar moeten we rekening mee houden bij de inrichting van de openbare ruimte? Hoe zorgen we voor maatwerk en flexibiliteit? Hoe kunnen ondernemers, ontwikkelaars en de gemeente optimaal samenwerken? Wat kan de gemeente doen op planologisch juridisch vlak? Lees meer op deze webpagina.

Informatie & programma
De online bijeenkomst is op dinsdag 2 maart, van 16.30 tot 18.00 uur.

Saskia Groenewoud, lid van het dagelijks bestuur van Stadsdeel Noord doet de aftrap. Daarna zijn er 3 sessies:

  • Inrichting gebied: openbare ruimte, laden en lossen, vrachtverkeer
  • Passende bedrijfsruimte voor de ondernemer: rechten en plichten huurders en eigenaren, mogelijkheden voor verplaatsing
  • Samen werken en wonen: ondernemers betrekken bij het vervolg, belang ondernemerscollectief

Aanmelden kan tot en met aanstaande maandag, per e-mail aan: n.smit@amsterdam.nl.

Geef in de e-mail aan of u wilt deelnemen aan sessie 1, 2 of 3. Na uw aanmelding krijgt u een link naar de bijeenkomst in MS Teams.