Kick-off bijeenkomst NetwerkenWerkt! regio Amsterdam

10 december

Donderdag 10 december van 10.00 tot 12.00 uur is de kick-off meeting (via MS Teams) van NetwerkenWerkt! regio Amsterdam. Dit netwerk heeft als doel om bedrijven en organisaties samen te laten werken in de steeds veranderende arbeidsmarkt. Denk hierbij aan het plaatsen van participatiekandidaten, leerlingen en de re-integratie van medewerkers en boventallig personeel.

Over NetwerkenWerkt!
NetwerkenWerkt! is een kosteloos netwerk. We kunnen elkaar helpen bij het invullen van vacatures en het plaatsen van kandidaten op stages en werkervaringsplekken (met en zonder loonwaarde). Ook kunnen we gebruik maken van elkaars kennis. Bijvoorbeeld hoe kun je omgaan met een casus waarin je vastloopt? Uiteindelijk weten we met elkaar samen meer dan alleen.

NetwerkenWerkt! wordt uitgerold in verschillende regio’s. Arriva, Samen Bureau voor Loopbaanontwikkeling, HVC, Woningcorporatie NHN en Werkom vormen gezamenlijk het landelijk kernteam. Ingrid van der Oord is namens VEBAN en Bring at Work voorzitter van het netwerk in regio Amsterdam. Het voornemen is om voor Amsterdam-Noord een netwerk op te zetten met Zaanstad. Meer informatie hierover volgt.

Bijeenkomsten
De bijeenkomsten vinden maandelijks plaats. Tijdens deze bijeenkomsten stellen we kandidaten voor (pitches en CV’s) en inventariseren wij de vacatures, stages en werkervaringsplekken. Tussendoor wisselen we contacten, tips en ervaringen uit.

Op 10 december kunt u (of uw HR-manager) vrijblijvend deelnemen aan de kick-off sessie via MS Teams voor regio Amsterdam.

Aanmelden kan tot woensdag 12.00 uur door een e-mail te sturen aan info@veban.nl.