Virtuele najaarsvergadering

24 november

Op dinsdag 24 november van 16.00 tot 17.00 uur is onze najaarsvergadering. In verband met de geldende coronamaatregelen, zal deze wederom virtueel plaatsvinden. Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen!

Agenda

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Vaststellen notulen voorjaarsvergadering
  4. Bestuurszaken, herbenoeming Rob Post
  5. Update Belangenbehartiging
  6. Update Evenementen
  7. Financieel, begroting 2021
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

De vergaderstukken worden spoedig gepubliceerd op www.veban.nl/alv.

De vergadering wordt live online uitgezonden. De link naar de webpagina waar u kunt meekijken krijgt u van tevoren toegestuurd. Via WhatsApp kunt u laten weten dat u aanwezig bent en gedurende de vergadering uw vragen en opmerkingen insturen. Het WhatsApp nummer van VEBAN is: +31 20 722 0877. Voeg dit nummer van tevoren toe als contact in uw mobiele telefoon. U kunt ons natuurlijk ook nu alvast een test-bericht sturen.

U kunt zich aanmelden via de link in de e-mailuitnodiging, of per e-mail aan info@veban.nl.

Let op: aanmelden van tevoren is belangrijk, zodat wij u tijdig de link van de livestream kunnen toesturen.

Heel graag tot 24 november!