Bedrijventerreinen raken op in Amsterdam

15 januari

Bedrijventerreinen worden steeds schaarser in Amsterdam, omdat de gemeente Amsterdam op deze terreinen woningen wil bouwen.

Niet alleen in Amsterdam-Noord (het Hamerkwartier, de Buiksloterham en uiteindelijk Cornelis Douwes), maar ook bij Sloterdijk en in Zuid-Oost (Overamstel en Weespertrekvaart) verandert de gemeente bestemmingsplannen om woningbouw toe te staan. De stad groeit snel. Naast geboorte, verhuizen steeds meer buitenlanders naar Amsterdam om er te werken. Door ruimtegebrek zijn bedrijventerreinen veelal de enige plekken waar nog bijgebouwd kan worden.

Meer vraag dan aanbod
Uit een inventarisatie van de gemeente blijkt dat het aanbod van bedrijventerreinen tot en met 2030 zo’n 250 hectare is, maar dat de vraag veel hoger ligt, naar schatting tussen de 207 en 406 hectare.*

Belangrijker is dat van de 250 hectare beschikbare bedrijventerreinen, er 160 in de haven liggen en kade-gebonden zijn. Alleen bedrijven met een havenactiviteit kunnen zich daar vestiggen. Slechts 90 hectare is beschikbaar voor groei van nieuwe bedrijven of ter vervanging van niet kade-gebonden bedrijven die moeten verhuizen door de woningbouw.

Houd de stad bereikbaar en zorg ook voor ruimte voor bedrijven die van buiten Amsterdam naar Amsterdam verhuizen, anders gooi je de stad op slot. Dit waren enkele conclusies van een bijeenkomst met het bedrijfsleven, marktpartijen, het havenbedrijf, de provincie en de gemeente Amsterdam op 14 december.

Bedrijvenstrategie
De gemeente Amsterdam onderzoekt daarom welke bedrijven nodig zijn voor de stad en binnen de gemeente moeten blijven en welke bedrijven eventueel ook kunnen verhuizen naar de regio rondom de hoofdstad. Denk hierbij aan stadsdistributie, datacentra en circulaire bedrijvigheid. Binnenkort komt de gemeente met een bedrijvenstrategie voor Amsterdam en de regio.

*Deze inschattingen komen uit een onderzoek van Stec groep ‘Bouwsteen voor een Amsterdamse bedrijvenstrategie’, in opdracht van de gemeente Amsterdam.