Reageer op de plannen van de Gemeente Amsterdam voor uitstootvrije zone en aanscherping milieuzone

05 september

De gemeente Amsterdam maakt plannen voor de invoering op 1 januari 2025 van een uitstootvrije zone en aanscherping van de milieuzone binnen de ring A10. Deze maatregelen hebben gevolgen voor eigenaren van dieselpersonenauto’s, bestel- en vrachtauto’s, brom- en snorfietsen en pleziervaartuigen.

Tussen 11 september en 23 oktober kunt u op de plannen reageren. Dat kan online via amsterdam.nl/inspraak, per post of op een informatiebijeenkomst.

Inloopbijeenkomsten Noord voor eigenaren van brom- en snorfietsen, dieselpersonenauto’s en pleziervaartuigen
U kunt binnenlopen tussen 18.o0 en 21.00 uur:

Inloopbijeenkomst Noord voor eigenaren van bestel- en vrachtwagens en pleziervaartuigen
U kunt binnenlopen tussen 17.o0 en 20.00 uur:

Webinars voor eigenaren van bestel- en vrachtwagens  via www.amsterdam.nl/webinaruitstootvrij
Data:

Uw mening geven over de plannen (zienswijze indienen)
U kunt van 11 september tot en met 23 oktober uw mening over de plannen geven.
Dat kan mondeling op een inloopbijeenkomst, via www.amsterdam.nl/inspraak, of per post.

Geeft u uw mening per post? Vermeld dan op de enveloppe over welk ontwerpverkeersbesluit u uw mening geeft:

  • Voor eigenaren van brom- en snorfietsen: ‘Zienswijze ontwerpverkeersbesluit nul-emissiezone brom- en snorfietsen Amsterdam 2025´
  • Voor eigenaren van dieselpersonenauto’s: ‘Zienswijze ontwerpverkeersbesluit milieuzone personenauto Amsterdam 2025’
  • Voor eigenaren van bestel- en vrachtauto’s: ‘Zienswijze ontwerpverkeersbesluit nul-emissiezone bestel- en vrachtauto’s Amsterdam 2025´:

Postadres
College van burgemeester en wethouders van Amsterdam
t.a.v. Ruimte en Duurzaamheid, Team Uitstootvrije Mobiliteit
Postbus 2758
1000 CT Amsterdam

Meer informatie
Kijk voor de kentekenchecker, informatie per soort voertuig/vaartuig, de kaart van de milieuzones en uitstootvrije zones en meer informatie op www.amsterdam.nl/uitstootvrijvervoer.
Hier vindt u ook het overzicht van inloopbijeenkomsten in heel Amsterdam en Weesp.
Klik op Brief Stadslogistiek Amsterdam voor de brief die alle ondernemers van Amsterdam Noord al eerder per post hebben ontvangen.