Belangrijke wijziging parkeervergunningen Amsterdam

05 juni

De gemeente Amsterdam is voornemens het beleid voor de afgifte van nieuwe parkeervergunningen aan te scherpen. Vanaf 1 januari 2025 worden nieuwe parkeervergunningen alleen nog afgegeven voor auto’s met emissieklasse 5 of hoger (hoe hoger het cijfer, hoe schoner het voertuig). Bewoners, ondernemers en andere organisaties komen vanaf 1 januari 2025 niet meer in aanmerking voor een nieuwe parkeervergunning voor hun benzine-, diesel- of ander koolstofhoudende brandstofauto met emissieklasse 4 of lager. Auto’s met emissieklasse 4 hebben een Datum van Eerste Toelating (DET) tussen 1 januari 2005 en 31 augustus 2009.

Weten welke emissieklasse uw auto heeft? Doe hier de RDW-kentekencheck. 

VEBAN wil graag weten welke concrete gevolgen deze maatregel voor u heeft. Verwacht u negatieve gevolgen? Stuur dan vóór donderdag 6 juni een mail aan Patricia Wouda via belangenbehartiging@veban.nl


De gemeente maakt een aantal uitzonderingen.

De strengere regels gelden niet voor:

  • Aanvragers op de wachtlijst: Voor aanvragers die vóór 1 januari 2025 op de wachtlijst zijn geplaatst en pas na 1 januari 2025 een vergunning krijgen gelden alleen dehuidige milieueisen.
  • Gebieden waar betaald parkeren nog wordt ingevoerd: Voor aanvragers in gebieden waar betaald parkeren in de toekomst (in 2025 of later) wordt ingevoerd, zoals in Nieuw-West, Zuidoost en Noord. [Noot: dat betekent volgens uitleg van de gemeente dat een bestaande auto met een lagere emissieklasse in deze gebieden wel (een eerste) parkeervergunning krijgt.]
  • Als u al een parkeervergunning heeft en verhuist binnen Amsterdam: Bij een verhuizing binnen Amsterdam blijven na 1 januari 2025, op grond van de meeverhuisregeling, de voorwaarden van de oorspronkelijke vergunningsaanvraag gelden.
  • Weesp: de huidige en nieuwe milieueisen gelden niet voor stadsgebied Weesp.
  • Bestaande vergunningen: De strengere regels gelden niet voor bestaande parkeervergunningen.

Stukken inzien
Het volledige voorstel van de gemeente kunt u via deze link lezen.

Tot 10 juni is het mogelijk een zienswijze in te dienen bij de gemeente. VEBAN zal dat eventueel doen, afhankelijk van de reacties van leden. U kunt natuurlijk ook altijd een individuele zienswijze indienen. Wij zien uw mogelijke zorgen graag vóór donderdag 6 juni tegemoet via belangenbehartiging@veban.nl .