Column Bas Kok: Noord-lobby: Go!

07 februari

NOS Journaal zaterdagavond, twee weken geleden. Ergens in het tweede deel ervan zit een vrij lang item over het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp. Er is amper een aanleiding, of het moet zijn dat die week de Tweede Kamer gaat vergaderen over dit onderwerp. Het Journaal interviewt over deze omstreden kwestie – er zijn veel tegenstanders en het gaat om vele miljarden – welgeteld één persoon. Marja Ruigrok, wethouder Economische Zaken, Verkeer en Vervoer van de Haarlemmermeer, is tevens de grootste belanghebbende. Hoofddorp telt 79.000 inwoners, relatief klein voor zo veel miljarden. Het idee is dat daar heel veel kantoren en woningen gebouwd gaan worden. Begrijpelijk dat Ruigrok de NOS graag als enige en zonder een kritische vraag uitlegt waarom het zo’n goed idee is dat er bovenop de gereserveerde miljarden nog 1,3 miljard bij moet.

Twee dagen later op X. Marja Ruigrok tweet:

“Mooie gezamenlijke inspanning, de lobby voor de Noord/Zuidlijn en andere infrastructuur. Samen met 4 CEO’s, 2 gedeputeerden en 8 wethouders spraken we 2 fractievoorzitters en 6 kamerleden. Bovendien zat onze boodschap in het NOS Journaal en in de Telegraaf. Mooie actie zo voor het MIRT-debat!”

Waarna ze ongeveer twintig personen en instanties tagt die samen een groot deel van de formele en informele macht vertegenwoordigen qua Nederlandse infrastructuur. Bijna allemaal afkomstig van de zuidkant van Amsterdam.  Vroeger heette dit achterkamertjespolitiek. Opvallend in de taglist waren de namen van de Amsterdamse wethouders Melanie van der Horst en Reinier van Dantzig.

Het illustreert wat er de afgelopen twintig jaar gebeurt. Richting Den Haag worden door de Stopera en de metropoolregio Amsterdam vrijwel uitsluitend de belangen behartigd van de zuidkant van het IJ. Op de investeringsagenda met de Amsterdamse inframiljarden krijgt de zuidkant van de stad al decennialang het overgrote deel. Dat terwijl Amsterdam boven het IJ ongeveer dertig procent van het hoofdstedelijk grondgebied heeft.

In Noord wachten we al 180 jaar op de eerste brug die de overkant van het IJ verbindt met het centrale deel van Amsterdam. Al jaren is onze Coentunnel het gevaarlijkste stuk snelweg van Nederland. Er wonen meer dan honderdduizend mensen (groeiend naar honderdvijftig duizend). De zonzijde van het IJ, met veel groen en zónder vliegtuiglawaai – maar ook zonder fatsoenlijke verbindingen. Toch is een paar honderd miljoen voor die eerste brug mission impossible. Het geld is ergens anders nodig. Aan de verkeerde kant van de luchthaven wil Hoofddorp namelijk veel kantoren en woningen gaan bouwen. Zonder veel groen en met heel veel lawaai van Schiphol. Goed voor de portemonnee van de Haarlemmermeer. Dat Amsterdam-Noord aan de goede kant van Schiphol ligt, dat we daar veel fijnere woningen en kantoren kunnen neerzetten die wél op fietsafstand van de binnenstad en Zuid liggen, zullen Marjan Ruigrok c.s. niet gemeld hebben. Dat de Noord/Zuidlijn al is doorgetrokken naar Noord al helemaal niet.

Tijd voor een krachtige Noord-lobby! Ik hoop dat de belangrijke lobby-partijen van Noord – VEBAN, het stadsdeelbestuur, sportclubs en veranderingsgezinde bewonersverenigingen de handen ineenslaan om de Noord-belangen extra kracht bij te zetten. In Zuid ligt ongetwijfeld een perfect draaiboek klaar.