Convenant ondertekend voor een veilig ondernemersklimaat regio Amsterdam-Amstelland

03 februari

Maar liefst 21 partijen uit zowel de publieke als private sector hebben maandag 30 januari hun handtekening gezet onder het convenant voor Platform Veilig Ondernemen (PVO) Amsterdam-Amstelland. Met de ondertekening zetten de partijen hun samenwerking voort om het ondernemersklimaat in de regio Amsterdam-Amstelland veiliger te maken.

In het platform worden via publiek-private samenwerking afspraken gemaakt over veiligheidsmaatregelen die ondernemers weerbaarder maken tegen criminaliteit in en om de onderneming. Een onveilig ondernemersklimaat heeft grote gevolgen op verschillende terreinen. Te denken valt aan het vertrek van ondernemingen, leegstand, overlast, een negatief imago en een verminderde leefbaarheid in wijken en buurten.

De overheid en het georganiseerde bedrijfsleven in de regio Amsterdam-Amstelland zijn het erover eens dat concrete acties en maatregelen genomen moeten worden om een veilig ondernemersklimaat te bevorderen. De partners van het PVO richten zich op drie speerpunten: cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit, ondermijnende criminaliteit en vermogenscriminaliteit. De focus ligt op preventie want ook met betrekking tot een veilig ondernemersklimaat is voorkomen beter dan genezen.

Uitgangspunt voor de samenwerking tussen de partijen is een gedeelde verantwoordelijkheid voor een veilig ondernemersklimaat. Naast inbreng van capaciteit brengen de partners ook financiële, organisatorische of communicatieve middelen in. De partners mogen binnen wettelijke kaders informatie met elkaar delen. Het convenant heeft een looptijd tot 31 december 2026.

Namens VEBAN heeft ons bestuurslid Peter Wolfs het convenant ondertekend. Voor eventuele vragen en/of informatie kunnen ondernemers Peter Wolfs benaderen: p.wolfs@deltasafegroep.nl

Deelnemende organisaties en instanties
De partijen die hun handtekening hebben gezet zijn naast de deelnemende Gemeente Aalsmeer, Gemeente Amstelveen, Gemeente Amsterdam (inclusief stadsgebied Weesp, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn): Openbaar Ministerie Amsterdam (OM), Politie eenheid Amsterdam, Stadsdeelbesturen Amsterdam, MKB-Nederland, VNO-NCW West, ORAM – Ondernemend Amsterdam, Koninklijke Horeca Nederland – KHN, afdeling Amsterdam en Amstelland, Ondernemersvereniging Westpoort Amsterdam, VEBAN – Vereniging van Bedrijven in Amsterdam-Noord, Stichting Zuidoost City, Vereniging Amsterdam City, Vereniging Amstelveense Detailhandelsorganisaties (VAD), Ondernemersvereniging Amstelveen (OA) en Nieuw Ondernemend Aalsmeer (NOA).