Hamerkwartier Werkt

12 november

Onlangs is door de gemeente de nota Hamerkwartier Werkt gepubliceerd. In het plan staan maatregelen voor een levendige woonwijk gemengd met bedrijfsloodsen en kantoorpanden. De gemeente heeft duidelijk de ambitie om de bedrijvigheid in het gebied te behouden.

Op 6 november werd de nota voorgelegd aan bestaande ondernemers in het Hamerkwartier. Onze voorzitter Rob Post sprak tijdens die bijeenkomst namens alle ondernemers in Noord zijn enthousiasme uit over het feit dat gemeente zo nadrukkelijk rekening houdt met de bedrijven. Met als kanttekening dat er geen blauwdruk bestaat voor gebiedsontwikkeling en de markt zich niet laat leiden.

Hij riep de gemeente op om vooral aan te sluiten bij de huidige bedrijven. Dat zal de kans van slagen van het plan vergroten. Zonder de huidige ondernemers, wordt het lastig om het gebied te ontwikkelen zoals de gemeente dat voor ogen heeft, aldus Rob. Daarnaast heeft VEBAN nog altijd zorgen over de bereikbaarheid van het gebied. Vele parkeerplaatsen gaan op de schop en het Hamerkwartier is nu al slecht bereikbaar door bouwwerkzaamheden.

Tekst loopt door onder de afbeelding.

Over Hamerkwartier Werkt

De gemeente Amsterdam heeft grootse ambities voor het Hamerkwartier. 6.700 woningen moeten hier worden gerealiseerd, zo werd vastgesteld in de projectnota in 2017. Daarnaast heeft de gemeente duidelijk de ambitie om bedrijvigheid in het gebied behouden.

Dat blijkt uit de conceptnota Hamerkwartier Werkt, waarin de gemeente voorstellen doet voor een levendige woonwijk gemengd met bedrijfsloodsen en kantoorpanden.

In totaal is er ruimte voor 790.000 m2 bruto vloeroppervlak waarvan 220.00 m2 bruto vloeroppervlak voor bedrijfsruimtes en kantoorpanden. Ongeveer een derde van de wijk is dus bestemd voor werken.

De gemeente ziet het liefst dat de huidige bedrijven, met name in de creatieve sector, de mode industrie en horeca, blijven. Groot risico zijn hogere huren omdat de grondprijzen stijgen. Daardoor moeten juist bedrijven die het Hamerkwartier zo kenmerken, misschien wel vertrekken. Daarnaast brengen kantoorpanden en woontorens veel meer op dan bedrijfsloodsen. Een hele uitdaging voor de gemeente om er voor te zorgen dat het Hamerkwartier niet gaat lijken op IJburg.

Een van de instrumenten die de gemeente heeft, is het bestemmingsplan (vanaf volgend jaar omgevingsplan). Per plot of kavel wordt een bestemming bepaald. Eén van de voorstellen is dat alleen als alle functies binnen het plot worden ontwikkeld (bijvoorbeeld een bedrijvenloods van 8 meter hoog naast een kantoorpand met daarboven op woningen), het kavel een vergunning krijgt om te bouwen. Eigenaren binnen een kavel worden zo gedwongen om samen te werken.

Productiebedrijven moeten zoveel mogelijk in de plint en de wijk moet gemengd blijven. De gemeente wil niet dat er aan het IJ allemaal woontorens komen en in de straten erachter de bedrijvenloodsen. Het moet per kavel worden gemengd.

Via een kettingbeding worden toekomstige bewoners bij het tekenen van een koopcontract erop geattendeerd dat de wijk een gemengde wijk is met mogelijk geluids- en stankoverlast van de bedrijven in de wijk. Zo is nu het voorstel.