Bedrijventerreinenstrategie voor de gemeente Amsterdam

12 november

Amsterdam wordt steeds drukker, de bedrijventerreinen raken op. Hoe om te gaan met de grond die nog beschikbaar is voor bedrijven? Het afgelopen jaar heeft de gemeente Amsterdam een strategie opgesteld over wat te doen met de bedrijventerreinen.

Uit onderzoek blijkt dat binnen de stadsgrenzen van Amsterdam, de gemeente nog 75 hectare grond uit kan geven voor bedrijven. Vooral in Sloterdijk (39 hectare) en Airport Businesspark Amsterdam Osdorp (31 hectare). Deze berekening is los van de haventerreinen waar nog 257 hectare beschikbaar is voor uitgifte aan havengerelateerde bedrijven. Met de snelheid waarmee de Amsterdamse economie nu groeit zijn deze 75 hectare in 2025 op, aldus de voorspellingen van onderzoeksbureau STEC.

Bron: ‘Amsterdam Duurzaam Productief, bedrijvenstrategie 2020- 2030’

De 75 hectare grond wordt daarom selectief ingezet. Industrie, groothandel, op- en overslag en andere productieve bedrijvigheid die niet meer past in gebieden waar in de toekomst ook gewoond gaat worden, krijgt prioriteit op deze kavels. Ook wordt er ruimte gereserveerd voor bedrijven in de circulaire economie. Dat is wat binnenkort als onderdeel van de Bedrijventerreinenstrategie 2020-2030 ‘Amsterdam Duurzaam Productief’ wordt voorgesteld aan het gemeentebestuur.

Als onderdeel van de woningbouwopgave zijn er 450 hectare bedrijventerreinen aangewezen als woon- en werk gebieden. Hier staan vele woningen gepland.  In deze transformatiegebieden, nu vooral in Amsterdam-Noord (Hamerkwartier, Buiksloterham en NDSM), wil de gemeente zoveel mogelijk productieve bedrijven behouden die combineerbaar zijn met wonen en daarmee gebruik van bedrijfsruimtes handhaven.

Door onder andere 25 tot 40 procent van de begane grond in bestemmingsplannen in te plannen voor bedrijven en kantoren. En woningen toe te staan boven bedrijfsruimtes maar ook bedrijfsgebouwen naast woningen toe te staan. Daarnaast verkent de gemeente of voor startende en kleinere ondernemers in deze gebieden bedrijfsverzamelpanden kunnen worden ontwikkeld.

Bron: ‘Amsterdam Duurzaam Productief, bedrijvenstrategie 2020- 2030’

Tot slot, mochten bedrijven besluiten toch te verhuizen, wil de gemeente stimuleren dit te doen binnen de Metropoolregio Amsterdam. Daarvoor heeft zij een bedrijvenloket opgericht. Hier kunnen bedrijven terecht om advies te krijgen over welke alternatieven er voor handen zijn binnen de regio.