Ondernemers-platforms Amsterdam Noord van start

14 december

Op alle bedrijventerreinen in Noord gaat een Ondernemersplatform van start. VEBAN heeft het initiatief genomen om samen met de gemeente Amsterdam op ieder bedrijventerrein in Noord een Ondernemersplatform te faciliteren. Deze gebieden hebben en krijgen te maken met de bouw van woningen en worden daarmee gemengde woon-werkgebieden.

Wat zijn de Ondernemersplatforms?
De nieuwe Ondernemersplatforms zijn de plek waar actuele en toekomstige stedelijke ontwikkelingen in het gebied besproken worden. Waar experts toelichtingen geven op plannen en waar ondernemers, VEBAN en de gemeente zowel informatie inbrengen als hun standpunten en zienswijzen met elkaar bespreken. Ieder vanuit zijn eigen rol. Om zo hopelijk meer dan eerder samen met ondernemers tot uitvoerbare plannen voor dit gebied te komen.

In welke gebieden komt er een Ondernemersplatform?
Er komen zes Ondernemersplatforms: in Buiksloterham, op NDSM, Cornelis Douwes, in de Klaprozenbuurt, in het Hamerkwartier en op het Gemboterrein.

Hoever zijn jullie met de oprichting van de Ondernemersplatforms?
In elk gebied organiseren we een oprichtingsbijeenkomst. Daar bespreken we hoe ondernemers hun platform graag organiseren. In Buiksloterham en op NDSM heeft inmiddels een oprichtingsbijeenkomst plaatsgevonden, deze platforms beginnen nu inhoudelijke bijeenkomsten te organiseren. Op woensdag 21 december heeft Cornelis Douwes zijn startbijeenkomst. In het nieuwe jaar gaan we door met de oprichting van Ondernemersplatform Klaprozenbuurt, Hamerkwartier en Gembo. Wilt u bij de oprichtingsbijeenkomst in uw gebied aanwezig zijn? Stuurt u dan een mail naar belangenbehartiging@veban.nl

Ondernemers in Buiksloterham: save the date!
Ondernemersplatform Buiksloterham organiseert nu de eerste inhoudelijke bijeenkomst. Die zal plaatsvinden op maandag 23 januari 2023 van 16:00 – 18:00 uur. Alle ondernemers in Buiksloterham zijn welkom! U ontvangt in januari een uitnodiging.