Column Bas Kok: Organisaties Noord hebben recht op fietsbruggen

13 januari

De brug over het IJ begint een hoofdpijndossier te worden. Een paar vaste verbindingen voor een stadsdeel met binnenkort 150.000 inwoners, zó’n normale wens. Eindelijk besloot de gemeenteraad vorig jaar bijna voltallig tot twee bruggen over het IJ plus een voetgangerspassage bij CS. In 2015 al nam de gemeenteraad na een jarenlang participatieproces met omwonenden het ‘definitieve voorkeursbesluit’, maar toen volgde een veto van Rijkwaterstaat en de nautische organisaties.

De geschiedenis van geen-brug-over-het-IJ is een slechte plaat die blijft steken. Sinds de eerste officiële plannen in 1839 wordt steeds weer een even spitsvondige als opportunistische reden bedacht om de brug niet te bouwen. Na 183 jaar waren alle drogredenen op. Er was een democratisch besluit, een akkoord dat door alle relevante gremia was ondertekend én er was geld gereserveerd. Toen was er die onwaarschijnlijke drietrapsraket.

1) Het gereserveerde geld werd stiekem aan iets anders uitgegeven.

2) In het Amsterdams Collegeakkoord van voorjaar 2022 stond geen woord over de bruggen.

3) Bij de financieringsronde van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport, enkele maanden later, dienden wethouders Van der Horst en Van Dantzig geen brug over het IJ in.

Waar Rotterdam geld kreeg voor zijn vierde vaste verbinding over de Maas trok de Stopera de wens voor een brug stilzwijgend terug. In plaats daarvan vroegen zij miljarden voor het Zuidasdok en het doortrekken van de metrolijn naar Schiphol en Hoofddorp. Op de Zuidas werd de deal met een goed glas champagne beklonken onder de misprijzende vraag waarom Rupsje Nooitgenoeg boven het IJ weer niet tevreden is.

Ondernemingen in Noord worden benadeeld door deze ondemocratische gang van zaken. Niets is voor organisaties de komende jaren zo veel waard als bereikbaarheid. De auto krijgt het de komende jaren lastig, bereikbaarheid met de fiets en het OV zijn straks het belangrijkst. Amsterdamse werknemers komen steeds vaker met de fiets naar het werk en personeel is nu al nauwelijks te krijgen. Klanten laten de auto ook steeds vaker staan. In de nabije toekomst bedreigen trage en overvolle ponten het succes van Noordse ondernemingen.

Het niét bouwen van democratisch besloten bruggen is een ernstige benadeling van de economie boven het IJ. Het tegelijkertijd toewijzen van extra bereikbaarheid aan de zuidkant van Amsterdam is het bevorderen van oneerlijke concurrentie. Noordse bedrijven en instellingen, dit moeten jullie niet pikken. Maak een vuist en dwing de gemeente haar democratische verplichting na te komen. Gelijke kansen voor ondernemers op het vlak van klantbereikbaarheid en personeelswerving is een serieuze zaak.

Kom naar de Fietsdemo ‘Kom over de Brug’ op zaterdag 14 januari, georganiseerd door het Fietsmuseum en de Fietsbond Amsterdam. Klik voor meer informatie op deze link!