Rijkswaterstaat zoekt samenwerking met VEBAN-leden voor werkbare (deel)oplossingen voor hinder op A7 in 2024

12 november

Rijkswaterstaat wil graag samenwerken met VEBAN-leden die in 2024 hinder kunnen ondervinden i.v.m. hinder op de A7 door herstel brug ter hoogte van Purmerend.

Planning/werkzaamheden
De brug op de A7 ter hoogte van Purmerend wordt in de periode van 1 april tot 1 september 2024 hersteld d.m.v. extra wapening en beton. Dit omdat het ontwerp van de brug niet voldoet aan de geldende eisen m.b.t. constructieve veiligheid. De brug blijft open voor het verkeer. Er wordt gewerkt in twee fases van 4 maanden waarbij één deel van de brug uit het verkeer gaat en het andere deel beschikbaar is voor het verkeer met een 4-0 systeem. Dit betekent dat er 2 versmalde rijstroken per richting op één deel van de brug komen. We verwachten dat dit gaat zorgen voor een aanzienlijke hoeveelheid hinder op de A7 en andere wegen in de omgeving.

Maatregelen
Rijkswaterstaat treft maatregelen om hinder te beperken. File is niet te voorkomen. We vragen weggebruikers ook zelf iets te doen: niet reizen (thuiswerken), samen reizen of met het openbaar vervoer reizen. De mogelijkheden voor omleidingen voor verkeer op en rond de A7 zijn beperkt. In de loop van januari 2024 wordt duidelijk welke omleidingen worden geadviseerd, en welke alternatieve maatregelen er zijn.

Samenwerking
Rijkswaterstaat is in gesprek met gemeenten, provincies, werkgeversorganisaties, de transportsector en diverse andere betrokken partijen om de regio zo bereikbaar mogelijk te houden. Mogelijk zijn jullie al in gesprek met Rijkswaterstaat. Ze merken al veel betrokkenheid en inzet om gezamenlijk tot oplossingen te komen voor het bereikbaarheidsprobleem.

Wat vraagt Rijkswaterstaat van jullie?
Graag werkt Rijkswaterstaat nauw samen met jou en andere partners. Dat doen ze in het belang van inwoners en ondernemers van een groot aantal gemeenten, weggebruikers van de A7 (woon-werkverkeer, recreatief verkeer, zakelijk verkeer), de transport- en recreatiesector. Samen kunnen ze meer mensen bereiken én tot werkbare (deel)oplossingen komen voor de bereikbaarheid van Noord-Holland.

Dus:
– Heb je een vraag of een goed idee? Laat het Rijkswaterstaat weten!
– Heb je communicatiekanalen en/of -middelen die mogelijk ingezet kunnen worden om de boodschap zo breed mogelijk te verspreiden? Breng ze dan in contact met jullie communicatieafdeling of degene die daarover gaat. Het communicatieteam van Rijkswaterstaat staat voor jullie klaar om samen te zorgen voor een zo goed mogelijke communicatie over de werkzaamheden en hinder op de A7.

Meer informatie
Meer informatie vind je op: https://www.rijkswaterstaat.nl/a7-versterking-brug. Hier kun je je ook aanmelden voor een nieuwsbrief, waardoor je automatisch op de hoogte wordt gehouden van de voortgang van het project.

Heb je naar aanleiding van deze mail behoefte aan een nadere toelichting, neemt dan gerust contact op met Harold Hansen. Hij  komt graag bij jullie langs. Voor algemene vragen kun je bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat (0800-8002).

Rijkswaterstaat West-Nederland Noord
Contactpersoon: Harold Hansen – Omgevingsmanager Rijkswaterstaat
M 06-52077787
harold.hansen@rws.nl
www.rijkswaterstaat.nl