Rob Post: Werken is de nieuwe zwakke functie geworden

03 december

De economie leek weer op stoom, bedrijven die het tijdens de lockdown moeilijk hadden gehad, deden alweer investeringen gericht op de toekomst. De zogenaamde milde lockdown van vorige week lijkt hier voor verschillende bedrijven, waaronder vele horecagelegenheden, een eind aan te maken. Omdat we als samenleving er de afgelopen anderhalf jaar niet in zijn geslaagd om de zorgcapaciteit te vergroten, maar zelfs te maken hebben met minder verpleegkundigen en IC-bedden dan een jaar geleden, heeft de regering ervoor gekozen om de coronamaatregelen weer aan te scherpen. Zodat de zorg niet nog verder onder druk komt te staan. In feite zien we hier de overheid in de rol van beschermer van de zwakke functie. Hoewel een ieder zijn gedachten zal hebben over de gekozen maatregelen is de intentie om de zwakke functie te beschermen een heel logische en bij de overheid passende zaak. Een overheid dient de zwakke functies te beschermen.
Deze redenering kun je met gemak doortrekken naar het lokale domein, naar het Amsterdamse. Ook daar is de overheid er o.a. voor om de zwakkere functies te beschermen. Behalve het zorgen voor een vangnet voor minder bedeelden dan wel het verkleinen van de kloof tussen arm en rijk (afhankelijk van de politieke kleur) uit zich dat in de lokale politiek ook vaak in het beschermen van het culturele leven en van bijvoorbeeld de natuur.

Alles van waarde is weerloos is de bekende dichtregel van Lucebert en dan is het maar goed dat er een overheid is, die weerloze zaken beschermt.

In de transformatiegebieden langs de noordelijke IJ-oevers is de gemeentelijke overheid op dit moment bezig om woningen te bouwen, en dat doet ze in de ogen van de VEBAN monomaan en zonder oog voor andere functies dan wonen. In het westelijk deel van Noord is de gemeente onlangs tot het besef gekomen dat de woningbouw in de Buiksloterham en op de NDSM-werf is doorgeschoten ten opzichte van het groen. Een goede zaak zou je denken, echter als gevolg hiervan heeft de gemeenteraad vorige week een Haalbaarheidsstudie aangenomen die ervoor moet zorgen dat dan maar de NDSM-werf-Oost radicaal vergroent. Zodanig dat er geen ruimte meer kan zijn voor enige uitbreiding van de maakindustrie die zich daar heeft gevestigd. Net zoals we op de andere delen van de transformatiegebieden langs de IJ-oevers zien dat de bedrijven moeten wijken voor de woningzoekenden. Voor de Klaprozenbuurt bijvoorbeeld is weliswaar afgesproken dat er qua vierkante meters evenveel plek voor de functie Werken blijft als in de oude situatie, maar de huidige ondernemers daar merken nu dat er bijna geen betaalbare vierkante meters om te werken meer overblijven. Het gemeentebestuur lijkt alleen oog te hebben voor de woningbouw, en denkt economische activiteit niet meer nodig te hebben in de stad.

Voor VEBAN een signaal dat we ons de komende tijd extra hard moeten maken voor de nieuwe zwakke functie: de ondernemers en de bedrijven van Amsterdam-Noord.

Rob Post