Schouw rotonde Johan van Hasseltweg/Meeuwenlaan

22 mei

Op 4 juni organiseert de gemeente een schouwbijeenkomst over de aanpak van de rotonde Johan van Hasseltweg/Meeuwenlaan. De doorstroming van het verkeer is op dat punt regelmatig moeizaam. VEBAN voert hierover al langer overleg met de gemeente, in het kader van de bereikbaarheid van het Hamerkwartier.

De gemeente heeft geld vrijgemaakt om de doorstroming op de rotonde te verbeteren. Ook is er gestart met een nieuw ontwerp voor de huidige rotonde. Er moet daarbij rekening worden gehouden met met kabels en leidingen in de grond, het openbaar vervoer en de bereikbaarheid van het Hamerkwartier tijdens de verbouwing van de rotonde.

Schouw
Op 4 juni gaat de gemeente met een groep ondernemers in gesprek over de bereikbaarheid van het Hamerkwartier, de huidige situatie van de rotonde en wat er nodig is om de nieuwe kruising goed te laten functioneren. Ook wordt er gezamenlijk, ter plaatse gekeken. Namens VEBAN zullen hierbij vertegenwoordigers aanwezig zijn.

De bijeenkomst en schouw zijn op 4 juni van 16.00 uur tot 17.30 uur bij Van Vloten automobielbedrijf aan de Meeuwenlaan 128. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Wilt u er ook bij zijn? Meld u dan aan bij de gemeente, via ontwikkeling.hamerkwartier@amsterdam.nl

Follow-up
Waar mogelijk neemt de gemeente de gezamenlijke wensen en eisen mee in het definitieve ontwerp voor de rotonde. Nadat het bestuur akkoord is, wordt het definitieve ontwerp uitgewerkt in een contract. Daarna volgt de openbare aanbestedingsronde. De gemeente verwacht dat de geselecteerde aannemer in 2021 kan starten met de uitvoering van de werkzaamheden, vooruitlopend op de geplande grootschalige bouwactiviteiten in het Hamerkwartier.