VEBAN zoekt nieuwe leden kascommissie

17 mei

VEBAN is op zoek naar twee nieuwe leden die samen de kascommissie voor 2021 en 2022 willen vormen.

In de voorjaarsvergadering presenteert het bestuur het financieel jaarverslag. De kascommissie controleert onze jaarrekening en het verslag en deelt haar bevindingen tijdens de ledenvergadering. De controle van de kascommissie neemt +- 1,5 uur in beslag en kan online (i.v.m. corona) of op het kantoor van onze boekhouder (in Amsterdam-Noord) plaatsvinden.

Wij roepen vrijwilligers op zich te melden via info@veban.nl.