Zienswijze van VEBAN op Zero Emissie 2025 voor bedrijfswagens

19 oktober

De Vereniging van Bedrijven in Amsterdam-Noord (VEBAN) heeft het ontwerpbesluit voor de invoering van een nul-emissiezone voor bedrijfs- en vrachtauto’s per 1 januari 2025 gelezen
en aan haar leden voorgelegd. In aanloop naar dit besluit is bovendien het projectteam twee keer op een Ondernemersplatform in Amsterdam-Noord geweest om ondernemers over de
plannen te informeren. Klik op onderstaande link voor de brief die VEBAN aan de burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam heeft gestuurd op 19 oktober jl. met een reactie en suggesties op de voorliggende plannen.

19.10.23 Zienswijze VEBAN op Zero Emissie 2025 voor bedrijfswagens