Kinderarmoede in Nederland bestaat echt! Adverteer met je logo voor project Stop Kinderarmoede.

02 november

Een groot aantal kinderen leeft in Nederland onder de armoedegrens. Zij kunnen niet meedoen, doordat in het gezin waar ze opgroeien materiële zaken en middelen ontbreken. Het is bekend dat ook in een rijk en hoogontwikkeld land als Nederland sprake is van armoede en dat de gevolgen daarvan vaak een grote en langdurige impact op kinderen hebben.

De stichting geeft tweemaal per jaar kledingpakketten uit voorzien van nieuwe kleding, nieuwe schoenen en een aantal leuke cadeautjes in de vorm van nieuw speelgoed. Voor kinderen op basisscholen brengt de stichting een verjaardagsbox uit. Zo kunnen ook zij trakteren op school en voor 10 vriendjes een verjaardag feestje geven. Geen kind hoeft zich anders te voelen.

VEBAN-leden kunnen gezamenlijk op een laagdrempelige manier een bijdrage leveren aan het project STOP KINDERARMOEDE. Dit is een samenwerkingspartner van Stichting Kinderen van de Voedselbank.

Hoe kunnen VEBAN-leden dat doen?
Het Nationaal Bureau voor Communicatie heeft de prominente plaats op de achterkant (A5) van het informatieboekje van project STOP KINDERARMOEDE voor VEBAN-leden gereserveerd. Zij vragen voor de advertentie het volgende:
– 6 VEBAN-leden, die hun logo willen aanleveren (60×45) à € 90,- ex btw per logo. Of
– 4 VEBAN-leden, die hun logo (60×90) willen aanleveren à € 150,- , ex btw per logo.
Hiermee ondersteunen VEBAN-leden het project en dus ook de kinderen die leven onder de armoedegrens.

Interesse om dit gezamenlijk te ondersteunen?
Stuur dan het logo of de logo’s naar de redactie van het informatieboekje o.v.m. advertentie boekje project STOP KINDERARMOEDE. Het NBC zal de advertentie opmaken en jullie een factuur sturen. Dat is het meest efficiënt. Kijk voor meer informatie op: www.stichtingstop.com

Aanleverspecificaties: 
E-mail je logo en factuurgegevens naar de redactie van Het NBC t.n.v. Roy Schudde: administratie@hetnbc.nl. Aanleverdeadline: 14 november. Namens het project alvast dank voor jullie deelname! Vragen? Bel dan rechtstreeks naar het Nationaal Bureau voor Communicatie Hoogzand: 0598 850 571