Verslag Ondernemersplatform Buiksloterham 29 mei

26 juni

Donderdag 29 mei vond het Ondernemersplatform Buiksloterham plaats. Ondernemers in Buiksloterham worden uitgenodigd om diverse actuele thema’s die in het gebied spelen te bespreken. Zaken die van invloed kunnen zijn op de bedrijfsvoering van een bedrijf. Dit keer bespraken we de (on)mogelijkheden voor het stapelen van bedrijven op bedrijventerreinen.

In dit verslag en deze presentatie kun je hier meer over terugvinden.

Het volgende overleg van het Ondernemersplatform Buiksloterham vindt plaats op 2 oktober. Heb jij actuele onderwerpen die je hierin wilt bespreken? Laat het ons weten via ondernemersplatforms@outlook.com.

Wat is het ondernemersplatform
Het Ondernemersplatform is de plek waar actuele en toekomstige stedelijke ontwikkelingen in het gebied besproken worden. Waar experts toelichtingen geven op plannen en waar ondernemers, VEBAN en de gemeente zowel informatie inbrengen als hun standpunten en zienswijzen met elkaar bespreken. Ieder vanuit zijn eigen rol. Om zo hopelijk meer dan eerder samen met ondernemers tot uitvoerbare plannen voor dit gebied te komen.

De Vereniging van Bedrijven in Amsterdam-Noord (VEBAN) en stadsdeel Amsterdam-Noord hebben het initiatief genomen om dit platform op te richten voor elk bedrijventerrein in Amsterdam-Noord dat in transitie is naar een gemengd woon-werkgebied. Zo ook voor Buiksloterham. Het platform is er voor en door de ondernemers in het Buiksloterham gebied, met als streven dat het een goede afspiegeling wordt van de bedrijvigheid in dit gebied.