VEBAN vraagt om slimme parkeerregulering voor bewoners én ondernemers

16 november

De gemeente wil in heel Amsterdam-Noord betaald parkeren invoeren.

VEBAN valt op dat bij parkeerregulering vooral uitgegaan wordt van het bewonersperspectief: overdag betalen, ’s avonds familie en vrienden ontvangen. Voor bedrijventerreinen, waar niet gewoond wordt en waar ondernemers afhankelijk zijn van de bereikbaarheid met de auto, zou het logisch zijn om dat om te draaien: ’s nachts betalen (tegen langparkeerders en waterbedeffect) en overdag medewerkers, klanten en leveranciers ontvangen. VEBAN pleit voor een proef in Cornelis Douwes.

Bijgevoegd vind u onze zienswijze op de uitbreiding van betaald parkeren in Amsterdam-Noord:
Zienswijze VEBAN op voorgenomen besluit invoering betaald parkeren in heel Amsterdam-Noord