Plaatsing windturbines Noorder IJ-plas en Cornelis Douwesterrein

16 december

Maandag 20 december is er een online informatiebijeenkomst over het onderzoek naar plaatsing – šŸ‘‰ Aanmelden

Ondernemers rond het CD-terrein opgelet! Er is een concreet plan voor het plaatsen van windturbines rond de Noorder IJ-plas en het Cornelis Douwesterrein. Dit kan ook impact hebben op bedrijven en bewoners in de omgeving.

Naar wat die impact precies zal zijn, wordt nu onderzocht door initiatiefnemers energiecoƶperaties Amsterdam Wind en VEBAN-lid NDSM Energie. Een windturbine produceert naast schone energie ook geluid en slagschaduw.

Frank Boon van Amsterdam Wind: ā€œWij horen graag van alle ondernemers in de omgeving, waarmee zij denken dat bij het plaatsen rekening gehouden moet worden. Aandachtspunten van iedereen die de omgeving goed kent zijn welkom.ā€

Is jouw bedrijf in die buurt gevestigd? Of ben je geĆÆnteresseerd om te participeren in duurzame, lokale energie in Amsterdam-Noord? Volg dan alle ontwikkelingen op Amsterdam-Wind.nl en laat van je horen door jouw zienswijze te delen.

Start inspraak op onderzoek naar windturbines in Noorder IJ-plas en het Cornelis Douwesterrein

In de zomer van 2020 tekende de gemeente Amsterdam een intentieovereenkomst om aan de Noorder IJ-plas en het Cornelis Douwesterrein windturbines te bouwen. De gemeente besloot om bewoners en bedrijven, via energiecoƶperaties, de zeggenschap en het eigendom van de windturbines te geven. Energiecoƶperaties Amsterdam Wind en NDSM Energie zijn de initiatiefnemers voor windturbines in dit gebied.

Start ruimtelijke procedure
Voor het opwekken van windenergie in het zoekgebied Noorder IJ-plas en Cornelis Douwesterrein is een omgevingsvergunning nodig. Om een vergunning te kunnen aanvragen, is een Milieu Effectrapportage, of MER, nodig. En om een MER te kunnen maken, is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau, of NRD, nodig. De NRD is een onderzoeksopzet die beschrijft welke milieu-effecten in de MER onderzocht gaan worden en op welke manier. Dit is waar het project nu is aangekomen, de initiatiefnemende energiecoƶperaties hebben een concept-NRD opgesteld.

Inspraak op de NRD
De concept-NRD is een openbaar document waar belangstellenden en belanghebbenden kennis van kunnen nemen en indien gewenst een zienswijze op geven. De notitie wordt daarom door de gemeente Amsterdam ter inzage gelegd. Ingediende zienswijzen worden door de gemeente verzameld en vervolgens verwerkt tot een advies. Initiatiefnemers verwerken vervolgens het advies tot een definitief NRD en starten met de onderzoeken zoals beschreven in de NRD.

Iedereen kan een zienswijzen indienen. Indien u dit overweegt, kunt u dit aan de gemeente kenbaar maken op de volgende twee manieren:
ā€¢ Door een email te sturen aan havenstad@amsterdam.nl, of
ā€¢ Per post. In dit geval kunt u het bericht richten aan:
Gemeente Amsterdam, t.a.v. de directeur van Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam

Raadplegen NRD
De NRD is zowel digitaal als fysiek te raadplegen:
ā€¢ Om de NRD te lezen en/of te downloaden, klik hier.
ā€¢ Op het stadsloket in Noord en Centrum ligt een fysiek exemplaar

Informatiebijeenkomst 20 december
Op 20 december 2021 organiseert de gemeente Amsterdam een online informatiebijeenkomst over de NRD. U kunt zich hiervoor aanmelden via de website van de gemeente.

Handige links:
Amsterdam Wind
NDSM Energie
Website van de gemeente Asterdam